Pravna obvestila

Omejitev odgovornosti

Dostop do te spletne strani in njena uporaba sta predmet določil in pogojev v nadaljevanju. Osebe, ki obiščejo to spletno stran in dostopajo do informacij, ki jih vsebuje, brezpogojno soglašajo s temi določili in pogoji.

01. Izjava o omejitvi odgovornosti

To spletno stran družba Doetsch Grether AG, Basel, namenja splošni javnosti, tj. obiskovalcem na eni strani in strokovnjakom, kot so zdravniki, farmacevti in lekarnarji, na drugi. Spletna stran je zgolj informativnega značaja. Spletna stran je namenjena izključno obveščanju. Ne zagotavlja medicinskih ali farmacevtskih nasvetov in v nobenem primeru ne nadomešča medicinskih ali farmacevtskih pregledov, posvetov ali zdravljenja, ki jih izvajajo ustrezni strokovnjaki. Vse informacije, dokumenti ali grafični elementi, ki jih objavi Doetsch Grether World-Wide-Web, so zbrani in preverjeni v dobri veri in kot najbolje vemo. Klub temu družba Doetsch Grether ne prevzema nobenih jamstev ali odgovornosti (niti izrecnih niti implicitnih) v zvezi z uporabo te spletne strani. Še posebej ne prevzemamo nobenega jamstva ali odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki se nanaša na celovitost, pravilnost ali ustreznost informacij ali mnenj, objavljenih na tej spletni strani.


02. Pogoji uporabe

Vse vsebine na tej spletni strani so zaščitene z avtorskimi pravicami. Uporaba vsebine besedil in datotek (npr. objav za tisk, zbirk podatkov, strokovnih referatov in predavanj) s te spletne strani je dovoljena, če se pri tem upoštevajo naslednji pogoji:

  • Dokumenti morajo ostati nespremenjeni.
  • Informacije so lahko uporabljene le z namenom obveščanja, ne pa tudi v komercialne namene.
  • Oznaka zaščite avtorskih pravic in pogoji uporabe morajo biti navedeni na vseh kopijah.
  • Povezave na to spletno stran so dovoljene le v obliki besedila, povezava pa se mora glasiti: www.doetschgrether.ch

Uporaba spletne strani pod drugačnimi pogoji je izrecno prepovedana. Kršitve bodo predmet ustreznega pregona. Dovoljenje za uporabo ne obsega pravice do navajanja, posnemanja ali kopiranja dizajna, postavitve ali besedil. Drugačna uporaba vsebin na tej spletni strani je dovoljena samo z izrecnim predhodnim pisnim dovoljenjem družbe Doetsch Grether.

03. Beleženje in varstvo podatkov

Spletna stran lahko beleži obiskovalce, vendar pa družba Doetsch Grether ne zbira osebnih podatkov. Statistika obiska, na primer registracija IP-naslova, služi le nadzorovanju zmogljivosti storitev te spletne strani, da je omogočeno stalno izboljševanje. Družba Doetsch Grether podatkov ne posreduje tretjim osebam.

04. Zaščita avtorskih pravic

Ime Doetsch Grether in njegove grafične vizualizacije so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Družba Doetsch Grether je registrirana v švicarskem trgovskem registru kot podjetje in je tudi blagovna znamka.

05. Ločitvena klavzula

Če bi določilo/pogoji ali del določila/pogoja postali nični ali neveljavni, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil oz. pogojev. Morebitno nično ali neveljavno določilo oziroma pogoj je v tem primeru treba razumeti tako, da je treba namen, predviden s tem določilom ali pogojem, doseči v čim večji meri.

06. Veljavno pravo in sodna pristojnost

Za ta določila in pogoje velja izključno švicarsko pravo. Pristojno sodišče je v Baslu, Švica. Avtorske pravice: Doetsch Grether AG, Basel.